MẠNG LƯỚI KHO TRẢI KHẮP VIỆT NAM

Nâng tầm dịch vụ với công nghệ 4.0

Từ Bắc đến Nam. Đa dạng loại hình kho.

Với hệ thống kho bãi hàng trăm ngàn mét vuông, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về lưu kho, vận chuyển và phân phối hàng hoá thông qua mạng lưới vận tải toàn quốc.

Kho thông thường và kho chuyên dụng

Kho hàng nguy hiểm và kho lạnh chuyên nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ: xếp dỡ, đóng gói, kiểm đếm, báo cáo tồn kho

Từ Bắc đến Nam. Đa dạng loại hình kho.

Với hệ thống kho bãi hàng trăm ngàn mét vuông, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về lưu kho, vận chuyển và phân phối hàng hoá thông qua mạng lưới vận tải toàn quốc.

Kho thông thường và kho chuyên dụng

Kho hàng nguy hiểm và kho lạnh chuyên nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ: xếp dỡ, đóng gói, kiểm đếm, báo cáo tồn kho

Quản trị công nghệ cao

Với Blue Yonder và Honeywell là đối tác cung cấp giải pháp công nghệ, chúng tôi liên tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và tối đa hoá giá trị tạo ra.

Phần mềm quản lý WMS tiêu chuẩn quốc tế

Cơ sở hạ tầng hiện đại

Con người và công nghệ kết hợp quản lý

Quản trị công nghệ cao

Với Blue Yonder và Honeywell là đối tác cung cấp giải pháp công nghệ, chúng tôi liên tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và tối đa hoá giá trị tạo ra.

Phần mềm quản lý WMS tiêu chuẩn quốc tế

Cơ sở hạ tầng hiện đại

Con người và công nghệ kết hợp quản lý

GIẢI PHÁP KHO BÃI @LBL WAREHOUSE

LBL Warehouse là công ty thành viên của SAS đảm nhận việc đầu tư phát triển kho bãi. Với mạng lưới kho rộng khắp và công nghệ quản trị hiện đại, chúng tôi đã và đang phát triển không ngừng để tiếp tục đặt những nền móng vững chãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiên phong.

Nguyễn Nam Hải

GIẢI PHÁP KHO BÃI @LBL WAREHOUSE

LBL Warehouse là công ty thành viên của SAS đảm nhận việc đầu tư phát triển kho bãi. Với mạng lưới kho rộng khắp và công nghệ quản trị hiện đại, chúng tôi đã và đang phát triển không ngừng để tiếp tục đặt những nền móng vững chãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiên phong.

sign2-removebg-preview

Mr. Nguyễn Nam Hải