MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐẶT NỀN MÓNG CHO THẾ GIỚI VƯƠN LÊN

MỘT HỆ THỐNG.

TẤT CẢ DỊCH VỤ BẠN CẦN.

Nhờ việc trực tiếp sở hữu các công ty thành viên, chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ logistics xuyên suốt chuỗi cung ứng và tiết kiệm tối đa cho khách hàng trong những thời điểm khó khăn.

2003

logosas
Khởi đầu

SAS Logistics, tiền thân là Công ty TNHH Giao nhận S.A.S.V.N, được thành lập với tư cách là một đơn vị forwarder chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao nhận hàng hoá từ Việt Nam sang Mỹ và Châu Âu bằng đường hàng không.

2005

Phát triển

Nhận thấy ngành xuất nhập khẩu tại Việt Nam có xu hướng phát triển không ổn định, Ban Lãnh Đạo của SAS đã mạnh dạn thay đổi hướng đi của mình bằng việc đa dạng hoá dịch vụ xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Thử thách

Nhờ vào những quyết định đúng đắn của toàn thể công ty, SAS Logistics đã sống sót qua cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, chúng tôi phải tái cấu trúc doanh nghiệp để tiếp tục tồn tại và tiên phong.

2008

HIỆN TẠI

Tăng tốc

SAS Logistics không chỉ là một công ty đơn lẻ mà đã trở thành một Tập đoàn Logistics gồm 6 công ty con trải rộng khắp Việt Nam, phục vụ hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước như Hyosung, Vinacafé, SNP, Formosa, và Toshiba.

Tiên phong

Với phương châm Đặt nền móng cho thế giới vươn lên, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành nhà tiếp vận hàng đầu trong việc tiên phong kiến tạo những nền kinh tế mới, đại diện cho những con người và doanh nghiệp đang vươn lên.

TƯƠNG LAI

2003

Khởi đầu

SAS Logistics, tiền thân là Công ty TNHH Giao nhận S.A.S.V.N, được thành lập với tư cách là một đơn vị forwarder chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao nhận hàng hoá từ Việt Nam sang Mỹ và Châu Âu bằng đường hàng không.

2005

Phát triển

Nhận thấy ngành xuất nhập khẩu tại Việt Nam có xu hướng phát triển không ổn định, Ban Lãnh Đạo của SAS đã mạnh dạn thay đổi hướng đi của mình bằng việc đa dạng hoá dịch vụ xuyên suốt chuỗi cung ứng.

2008

Thử thách

Nhờ vào những quyết định đúng đắn của toàn thể công ty, SAS Logistics đã sống sót qua cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, chúng tôi phải tái cấu trúc doanh nghiệp để tiếp tục tồn tại và tiên phong.

HIỆN TẠI

Tăng tốc

SAS Logistics không chỉ là một công ty đơn lẻ mà đã trở thành một Tập đoàn Logistics gồm 6 công ty con trải rộng khắp Việt Nam, phục vụ hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước như Hyosung, Vinacafé, SNP, Formosa, và Toshiba.

TƯƠNG LAI

Tiên phong

Với phương châm Đặt nền móng cho thế giới vươn lên, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành nhà tiếp vận hàng đầu trong việc tiên phong kiến tạo những nền kinh tế mới, đại diện cho những con người và doanh nghiệp đang vươn lên.

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác tiếp vận hàng đầu trong việc tiên phong kiến tạo những nền kinh tế mới, đại diện cho những con người và doanh nghiệp đang vươn lên.

SỨ MỆNH

Áp dụng công nghệ, đổi mới và yếu tố nghệ thuật để xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng tinh gọn, thống nhất, có khả năng mở rộng nhanh chóng nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế đang phát triển.

Rectangle Copy 6@3x

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác tiếp vận hàng đầu trong việc tiên phong kiến tạo những nền kinh tế mới, đại diện cho những con người và doanh nghiệp đang vươn lên.

Rectangle-1@3x

SỨ MỆNH

Áp dụng công nghệ, đổi mới và yếu tố nghệ thuật để xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng tinh gọn, thống nhất, có khả năng mở rộng nhanh chóng nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế đang phát triển.