Tầm nhìn:

Trở thành đối tác tiếp vận hàng đầu trong việc tiên phong kiến tạo những nền kinh tế mới, đại diện cho những con người và doanh nghiệp đang vươn lên.

 

Sứ Mệnh:

Áp dụng công nghệ, đổi mới và yếu tố nghệ thuật để xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng tinh gọn, thống nhất, có khả năng mở rộng nhanh chóng nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế đang phát triển.

 

Giá trị cốt lõi: 

Cầu tiến | Trách nhiệm | Uyển chuyển | Mục đích lớn