le-porcs-PvMIi8nmf78-unsplash

TÓM LƯỢC IMO 2020

IMO 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 và yêu cầu tất cả các hãng tàu phải giảm 85% lượng khí thải sulphur của mình.

Qui định mới này được đưa ra nhằm giảm thiểu tác động của các hãng tàu lên môi trường và làm tăng thêm chất lượng không khí chung toàn cầu.

Mặc dù quyết định này là một bước đi quan trọng tiến tới việc xây dựng thói quen kinh doanh an toàn với môi trường, các doanh nghiệp phải chịu thêm một khoản chi phí phát sinh khá lớn khi phải chuyển đổi nguồn nguyên liệu sẵn có của mình (chứa 3.5% sulphur) thành nguồn nguyên liệu đáp ứng yêu cầu mới của IMO (chứa 0.5% sulphur). Chi phí này sẽ được tính vào phần “Phụ phí” đối với khách hàng của hãng tàu.

Đối với hợp đồng ngắn hạn (có hiệu lực dưới 3 tháng):
LSS IMO 2020 = (GIÁ DẦU 0.5%/ TẤN –  GIÁ DẦU 3.5%/ TẤN ) X BỘI SỐ THƯƠNG MẠI

Đối với hợp đồng dài hạn (có hiệu lực trên 3 tháng):
BAF = (GIÁ DẦU 0.5%/ TẤN) X BỘI SỐ THƯƠNG MẠI

Nguồn: CMA CGM